Haanimiihhi nõvvokoda

Haani keelehEesti keelesLīvõ kīelkõksEnglish

Haanimiihhi nõvvokoda um īt, missõs eņtš vabā tōmiz pierāst īdskubs ātõ mīed, kis prațțõbõd muiniži Hānimō vǟrtõkši. Haanimiihhi nõvvokoda ežmerk um äbțõ Hānimōn, mīen um rikāz kultūr ja tõvād tradītsijd, ūd pǟl virgõ.

Jelāmi. Haanimiihhi nõvvokoda vȯtšõb ja jagāb mõtkīdi, laz võiks vȱida jelsõ ja kazāntõ eņtšvīțõ kuodāndimizt, hāni kīeldõ ja irdõkši, kežtēḑi ja irdiz jelāmizvīțõ. Nei īž nõvvokoda mõtlõb ka iļ ilā vȱidamiz ja pivād kūožõd kõrdõlpidāmiz ja ūd pǟl tīemiz. Ikš Nõvvokoda merk um ka nūord rovst īņõ kutsimi, laz ne tundõkst ja tegīž ouvõstõkst Hānimō irdiz kultūr ja jelāmizvīț. Nõvvokoda um tīend ka radā, mis nägțõb rovstõn Hānimōdõ (Imärada). Pids siedā jegāikš võib lǟdõ īdskubs hāni kīel rõkāndijizõks vaņtlõm Hānimō ilā ja pierāndõkst. 2009. ā. sigžõ Haanimiihhi nõvvokoda ja Võrū Institūt ītizõst jeddõvõtāmizõst īrgiņtiz eņtš tīedõ ežmi kīelpiezā Ēstimōl.

Legend. Haanimiihhi nõvvokoda um lūond īžkiz tīe “Legend Hānimōst ja Īlma tȭlpast”, mis ežmiztkõrd nīžõb iļ Hānimō suggimiz, mis um vizāstiz sidtõd īlmamunāks. Kuņštnikā Epp Margna sǟrnapūstõ tīedõd tīe um nägțõd setmiņ kūožis Ēstimōl, nägțõks um vȯnd nǟdõb ka Lețmōl. “Legend Hānimōst ja Īlma tȭlpast” um ni jo sūŗ ja vizāstiz broutšõb jeddõpēḑõn.

Pinokoda. Pǟgiņd ātõ pannõd tǟdõl Haanimiihhi nõvvokoda kuodā –Hānimōl aga jo kougõn. Nõvvokoda alz võtāb jaggõ suggimižist ja kītõb eņtš sõnnõ sǟl, kus se äbțõb vȱida irdiz kultūr ja irdiz jelāmizvīț. Haanimiihhi nõvvokoda um rõkāndõn īņõ Võrūmō vīzijd konferentsõs ja mūši suggimižis.

Kubstīe. 2005. āigast jūlijs Haanimiihhi nõvvokoda ja Seto Kēņigvald kroonikogo delegātsijd kēratizt alā kōd muinizt nābõrgõd Setomō ja Hānimō tuņšlimiz paktõn. Se vȯļ istōrili suggimi, sīepierāst, ku sīest āigast Setomō ja Hānimō kontaktõd ātõ ka kēraks vizāstõd. Nõvvokoda um irgõn pūojtõ leižglimiži kontaktidi ka līvliztõks ja munt rovdkõks.

Kontaktõd. Haanimiihhi nõvvokoda jelāmi um jo laigā jegā āigastõks – až um vajāg, kōļõm äbțõ jõva sõnā agā tīekõks. Ītõn võib giļdžtõ agā kēratõ e-pošt pǟl. Haanimiihhi nõvvokoda vaņīm Hollo Agu (tel. 559 67958), Haanimiihhi nõvvokoda adjutant azūmnikā Vodi Kalmer (tel. 56 55088, kalmer.vodi@haanimaa.ee).