Haani rahva identiteet, eluviis, pärimus, loodusega kooskõlas elamine

Öeldakse, et haani miis ai jälki umma jurra. Aga me ei aja oma jura, meil ei olegi sirget teed. Kui me kuhugi minna tahame, me peame selle mitut moodi läbi mõtlema, et peräle saia üle mäki ja kost saa. Loodusega kooskõlas.

Mi olõmi haani rahvast. Kogukondlik identiteet on tunne.

Loodus.

 • Kõik on arvel. Kõik on seoses siin mosaiiksuses. Aga kõik on olemas! Ainult vähe. See on suur kingitus meile looduse poolt, et meil on see mitmekesisus, kõik on omast olemas. Mitte nagu mujal, et on ainult põld või ainult mets või ainult meri või ainult soo. Millest tulenevalt siis kõik on ühteviisi kalamehed, põllumehed või metsamehed.
 • Me ei otsi väljastpoolt. Me ei too mujalt sisse, vaid kasutame ära selle ressursi, mis meil kohapeal on. Kui puu on kõver, teeme kõverast puust, mida sellest teha annab.
 • Haanimaa maa on kõikaeg kallis olnud. Üle põllu kunagi teed ei tehtud. Põlluääri pidi, metsaääri pidi. Maad polnud raisata.
 • See tuleb kõik enne läbi mõelda, kui midagi teed, et midagi seoses olevat raisku ei lase siin mosaiikmaastikus. Enne kui lähed kõige tavapärasemat teed, kaalud kõik alternatiivid ka läbi. Põllumehed küllalt kaua tegid nõlvu hobusega. Suuremad masinad lõhuvad rohkem loodust ja seeläbi ajavad mõnegi muu väärtuse raisku. Enne, kui hakkad midagi vägisi tegema, pead mõtlema.
 • Kooskõla loodusega on meil tarbe pärast. Ära elamiseks on vajalik looduse tasakaalu hoida. Me sõltume loodusest, sellest on tulnud meie austus looduse vastu. Oleme koostoimes loodusega, teistega, iseendaga.

Isiklik suhe loodusega.

 • Sul on loodusega isiklik suhe, kui Sa lähed metsa ja ei tunne ennast seal üksi ja ei karda.

Loodusel on tung olla ise. Tuleb liituda selle looduse tungiga olla ise. Me oleme jätkusuutlikud teistest sõltumatult.

Võti esivanemate poolt talletatud pärimuse juurde

 • Võti on mõistmine. Võime ennast sinna esivanemate konteksti panna. Kui mõistad mõelda nii, nagu need eelmised põlved, siis saad need eelmiste põlvede väärtused kätte.
 • Tegemiste kalender. Olemise kalender. Kui maa hakkab lõhnama, siis on õige aeg. See töö tehakse sellel ajal. Kui looduses on nii, nagu esivanemad ütlevad, siis on õige aeg (kui toomingas õide läheb, on aeg kartul maha panna). Aeg on midagi muud kui ruum. Aja ruumist välja saamine on võti.

Paikkonnast tulenev mõtlemine, eluviis.

 • Meile on omane iseolemine, esihindä tiidmine. Mitte teistelt üle võtmine, vaid omaenda sisemine potentsiaal. Me ei saa teistelt üle võtta, sest meil on teistsugused olud (näiteks suur tehnika põllumajanduses ei sobi meie mosaiikmaastikule).
 • Me oleme mitmekesised nagu meie maastikki, mitte kõik ühe suuna peal. Mitte nii, et kõik on põllumehed või kõik on pillimehed.
 • Me peame omavahel läbi saama ja läbi ajama. Elu ja teadmisi edasi andma. Ja edasi arendama. Sõltume teistest. Üks aitab teist. Oleme abivalmid.
 • Haanimaa inemine omgi mäki rahvas. Me oleme õnnega koos, et me siin oleme. Ja olla saame.