Haanimiihhi nõvvokoda

Haani keelehEesti keelesLīvõ kīelkõksEnglish

Haanimiihhi nõvvokoda on vabatahtlik ühendus, mis koondab põlise Haanimaa väärtusi kandvaid mehi. Haanimiihhi nõvvokua eesmärk on kaasa aidata rikka pärandkultuuri ja sügavalt juurdunud traditsioonidega Haanimaa uuele ärkamisele.

Tegevus. Haanimiihhi nõvvokoda kogub ja jagab kogemusi, et elus hoida ja edendada omatarbelist majapidamist, haani keelt ja kombeid, käsitööd ning traditsioonilist elulaadi. Samuti panustab nõvvokoda looduhoiule ja pühade paikade hoidmisele ning taastamisele. Nõvvokua üks suundi on ka noorte kaasamine läbi erinevate tegevuste, et tutvustada ja taas ausse tõsta Haanimaa põliskultuuri ning elulaadi. Nõvvokoda on sisse kõndinud ka Haanimaad tutvustava matkaraja (Imärada), mida mööda võib iga huviline koos haanikeelse saatjaga paikkonna loodust ja pärimusi avastama minna. 2009. aasta sügisel alustas Haanimiihhi nõvvokoja ja Võro Instituudi ühisel eestvedamisel tööd Eesti esimene keelepesa.

Legend. Haanimiihhi nõvvokua eestvõttel on sündinud unikaalne teos “Legend Haanimaast ja Ilmasambast”, mis esitleb esmakordselt ilmamuna sümbolist kantud Haanimaa saamislugu. Kunstnik Epp Margna poolt võimsatele saareplankudele kantud terviklikku taiest on eksponeeritud paari aasta jooksul mitmes paigas Eestimaal, näitus on jõudnud ka Liivimaale. “Legend Haanimaast ja Ilmasambast” on ajapikku täienenud ning rändab kindlasti edasi.

Pinokoda. Nii mõnigi on märganud Haanimiihhi nõvvokua püstkoda ehk pinokoda – kas Haanimaal või kaugemalgi. Nõvvokua esindus osaleb ikka sündmustel ja ütleb sõna sekka ettevõtmistes, mis aitavad kaasa pärandkultuuri hoidmisele ja traditsioonilise elulaadi väärtustamisele. Haanimiihhi nõvvokoda on kaasa rääkinud Võrumaa visioonikonverentsil ning paljudel teistelgi mõttetalgutel.

Koostöö. 2005. aasta juulis sõlmisid Haanimiihhi nõvvokua ja Seto Kuningriigi kroonikogo delegatsioonid kahe muistse naabri Setomaa ja Haanjamaa vahelise vastatsikuse tunnustamise pakti. Tegemist oli ajaloolise sündmusega, sest sellest ajast peale on põliste alade Setomaa ja Haanimaa vahel sisse seatud ametlikud suhted ka kirjalikult fikseeritud. Nõvvokoda on alustanud lähemate suhete sisseseadmist ka liivlaste ning teiste põlisrahvaste esindajatega.

Kontakt. Haanimiihhi nõvvokua tegevus on laienenud aasta-aastalt – kui vaja, püüame ikka aidata hea sõnaga või lööme käed külge. Ühendust saab nõvvokuaga pidada telefonitsi või e-posti teel. Haanimiihhi nõvvokua vanem Hollo Agu (tel 559 67958), Haanimiihhi nõvvokua adjutandi asetäitja Vodi Kalmer (tel 56 55088, kalmer.vodi@haanimaa.ee).